Veröffentlicht am Schreiben Sie einen Kommentar

PROIECTARE INSTALATII DE SEMNALIZARE INCENDIU SI SISTEME DE ALARMA IMPOTRIVA EFRACTIEI

Advertisements

  Instalatiile de semnalizare a incendiilor si sistemelor de alarme impotriva efractiei se proiecteaza si executa in conformitate cu prvederile normativului I 18, reglementarilor tehnice specifice, functiuni- lor unde se utilizeaza si prevederilor cuprinse in standardele normale.
    Documentatia tehnico-economica se elaboreaza pe baza conceptului de protectie la risc (la incendiu si/sau efractie) bazat pe identificarea riscului si, dupa caz, a analizei de risc, stabilindu-se masurile ,tehnicile, procedeele de organizare a instalatiilor sau sistemelor de alarma impotriva efractiei.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
     crossorigin="anonymous"></script>


    In urma analizei de risc la incendiu se defineste nivelul relativ de stare dedpericol de incendiu sau de explozie urmata de incendiu.
    Dimensionarea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si sistemelor de alarma imporiva efractiei si amenajarea spatiilor necesare instalari echipamentelor afernte se stabileste de proiectant pe baza destinatiei constructiei, caracteristicilor specifice ale produselor utilizate si in functie de pericolul prognozat.
    Folosirea de echipamente, aparate, dspozitive noi etc. se face numai in baza certificatului de conformitate emis de un organ acrditet sau, dupa caz, a agrementului tehnic, precum si a avizelor eliberate  de organismele abilitate conform prevederilor legale.
    Instalatiile de semnalizare a incendiilor aferente constructiilor se stabilesc in functie de riscul de incendiu, tipul de cladire, destinatie, de categoria de importanta a constructiilor si de parametri ce trebuie supravegheati (temperatura din incapere, fumul, emanatia de gaze periculoase sau explozive, flacara etc)
    Sistemele de alarma impotriva efractiei aferente constructiilor se stabilesc in functie de  categoria de importanta a constructiilor, valorilor materiale, spirituale, nationale sau personale cuprinse in constructii, seama si de reglementarile organelor de politie. Acestea trebuie sa confere atat bunurilor cat si persoanelor expuse la risc un nivel compatibil cu importanta riscului si consecintelor care ar putea rezulta, astfel incat sa se asigure nivelul de securitate dorit.
    Producatorul(sau furnizorul) de elemente componente ale instalatiilor de semnalizare incendiu si sistemeor de alarma impotriva efractei, are obligatia sa livreze odata cu echipamentele si instructiunile de  functionare, montaj, exploatare si verificare ale acestora.
    Constructorul are obligatia sa efectuieze lucrarile in conformitate cu prevederile documentatiilor tehnico-economice si reglementarilor tehnice specifice.
    Investitorul are obligatia de a aviza documentatia tehnico-economica, de a receptiona lucrarea, de a exploata si a intretine in conditii de siguranta instalatiile de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarma impotriva efractiei.
    Tipul instalatiilor de semnalizare a incendiilor si sistemelor de alarma impotriva efractiei care se adopta, modul de dispunere, dimensionre si activare a acestora trebuie sa corespunda caracteristicilor cladiri si manifestarilor specifice ale evenimentelor, privind erarhizarea riscurilor, stsbilindu-se starile prioritare, in conformitate cu cerintele producatorului.
    Proiectarea, executarea, punerea in functiune, asigurarea service-ului, si a mentenantei instalatiilor si echipamentelor afernte instalatiilor de semnalizare a incendiilor si sistemelor de alarma impotiva efractiei, se realizeaza de catre societati comerciale care au competenta profesionala atestata in conditiile legii din partea organelor abilitate.