Veröffentlicht am Schreiben Sie einen Kommentar

INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR, ECHIPAREA CLADIRILOR

Advertisements

   Echiparea cladirilor cu instalatii de semnalizare a incendiilor se realizeaza in vederea asigurarii sigurantei la foc a utilizatorilor constructiei, pentru prevenirea incendiilor si interventia in timp util in caz de aparitie a acestora, in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul constructiei, nivelul riscului la incendiu (categotria de pericol de incendiu), destinatia cladiri. Beneficiarul poate stabili echiparea constructiilor pe care le utilizeaza cu astfel de instalatii si in alte cazuri.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
     crossorigin="anonymous"></script>


    Instalatiile de semnalizare a incendiilor trebuie sa asigure:
   -detectarea incendiilor, atat pe caile de comunicate pentru functionarea normala a constructiilor, cat, mai ales, in spatiile si incaperile auxiliare, precum si in acele incaperi in care incendiul ar putea evolua nestanjenit, fara a fi a fi observat in timp util;
   -anuntarea incendiului la punctul de supraveghere permanenta, automat si/sau prin declansatoare manuale de alarma(butoane de semnalizare) si telefoane de interior, precum si, dupa caz, la unitatea de pompieri(serviciul de pompieri);
   -alarmarea operativa a personalului de serviciu, care trebuie sa organizeze si sa asigure prima interventie sievacuarea utilizatorilor in conformitate cu planurile de actiune stabilite;
   -avertizarea ocupantilor (utilizatorilor) din cladire asupra pericolului de incendiu si transmitrea de instructiuni(mesaje) pentru evitarea panicii.
    Echipamentul de control si semnalizare(centrala de semnalizare) este o componenta a unei instalatii de semnalizare a incendiului care poate fi utilizat, dupa caz, pentru;
   -a receptiona semnale de la detectoarele conectate;
   -a detrmina daca aceste semnale corespund unei conditii de alarma;
   -a indica o conditie de alarma acustic si optic;
   -a indica locul izbucnirii incendiului;
   -a inregistra daca este posibil oricare din aceste informatii.
    Echipamentul de control si semnalizare(centrala de semnalizare) trebuie sa semnalizese fara ambiguitate urmatoarele stari de functionare ale instalatiei de semnalizare a incendiilor:
   -starea de veghe, cand echipamentul de control si semnalizare este alimentat de la o sursa de alimentare electrica si in absenta oricarei alte stari;
   -starea de alarma la incendiu, cand este semnalizata alarma de incendiu;
   -starea de  defect, cand este semnalizat un defect;
   -starea de dezactivare, cand este semnalizata o dezactivare;
   -starea de testare, cand este semnalizata o testare a functionrii.
    Instalatiile de semnalizare a incendiilor trebuie sa asigure alarmarea pentru evacuarea personalului, sa asigure ori sa faciliteze interventia pompierilor si sa puna in functiune sistemele de limitare a propagari focului.
    Dupa caz, instalatia este destinata sa concentreze informatiile si comenzile legate de siguranta la incendiu (sa le prelucreze si sa le asigure toate functiile sistemului de detectie, desfumare, comunicare, stingere incendiu, oprire a anumitor instalatii tehnologice etc.)
    Instalatia de semnalizare a incendiului este obligatoriu compusa din doua parti principale:
   -sistemul de detectare la incendiu;
   -sistemul de alarma la incendiu.
    Sistemul de detectare  la incendiu are ca elemente;
   -detectoare automate;
   -declansatoare manuale(butoane de semnalizare);
   -echipament de control si semnalizare(centrala de semnalizare);
   -echipament de alimentare.
    Sistemul de alarma la incendiu are ca elemente:
   -echipament de control si semnalizare(centrala de semnalizare);
   -echipament de alimentare cu energie electrica;
   -echipamente de alarmare;
   -echipament de transmitere la distanta a semnalelor de incendiu-optional;
   -echipament de transmitere la distanta a semnalelor de defect-optional
   -echipament de comanda a protectiei automate la un echipament automat de stingere a incendiului- atuncicand exista instalatie automata de stingere a incendiului.