Veröffentlicht am Schreiben Sie einen Kommentar

INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIULUI, DISPOZITIVE CONECTATE LA SISTEM, ZONAREA CLADIRII

Advertisements

 Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie sa fie evalute si testate pentru compatibilitatea utilizarii in instalatii. La proiectarea instalaatiei si stabilirea perametrilor de intrare/iesire trebuie respectate cerintele specificate in documentatia producatorului, furnizata impreuna cu echipamentele. Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie sa fie evalute si testate pentru compatibilitatea utilizarii in instalatii. La proiectarea instalaatiei si stabilirea perametrilor de intrare/iesire trebuie respectate cerintele specificate in documentatia producatorului, furnizata impreuna cu echipamentele.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
     crossorigin="anonymous"></script>


    Proiectarea instalatiei trebuie astfel efectuata incat efectele unui defect de cablu sau de conectare sa fie izolat si sa impiedice:
   -initierea unui semnal de incendiu dintr-un spatiu mai mare decat cel corespunzator unei singure zone de detectar;
   -semnalizarea sonora a uni alarme de incendiu intr-un spatiu mai mare decat cal corespunzator unei singure zone de alarmare;
   -detectarea simultana a unui incendiu si semnalizarea  unei alarme de incendiu;
   -actionarea simultana a semnalelor de incendiu ptin ambele metode de initiere,automata si manuala;
   – actionarea tuturor dispozitivelor de alarma sonora din cladire(cel putin undispozitiv trebuie sa fie functional), daca instalatia este folosita pentru a emite semnalizarea sonora de incendiu in cladire.
    Proiectarea instalatiei trebuie astfel efectuata incat efectele a doua defecte de cablu sau de comnectare la un singur circuit sa fie izolate si sa nu impiedice protejarea unei arii desfasurate mai mare de 10 000mp.
    Instalatia trebuie realizataastfel incat o indicatie de defect sa fie data incaz de circuit intrupt sau scurtcircuit pe orice circuit de alimentare pentru detectoare sau declansatoare manuale de avertizare (butoane de avertizare), dispozitive de alarma, oricarui echipament auxiliar careuia trebuie sa-i fie indicata starea de defect.
    Sistemele si instalatiile de semnalizare a incendilor in zone cu percol de explozie, gaze inflamabile, vapori combustibili si praf trebuie realizate cu echipamente corespunzatoare mediului respectiv, asigurandu-se aparate cel putin cu siguranta intrinseca. In zonele cu pericol de explozie se aplica reguli speciale de cablare,potrivit reglementarile specifice.
    Cladirea trebuie impartita in zone de detectare astfel incat locul de origine al alarmei sa poata fi determinat rapid prin indicatiile  date de echipamentul de control si semnalizare la incendiu (centrala de semnalizare). Trebuie asigurate circuite de rezerva pentru identificarea semnalelor de la declansatoarele manuale de alarma (butoane de semnalizare) astfel incat sa fie prevenite smnalele eronate (false)
    Impartirea cladirii pe zona de detectare trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:
   -aria desfasurata a unei singure zone trebuie sa fie mai mica sau egala cu 1500 mp;
   -distanta de cautare (in interiorul unei zone) pentru a avea confrmarea vizuala a incendiului trebuie sa fie mai mica sau egala cu 30 m;
   -intr-o zona de detectare se pot include mai multe incaperi daca:
       -incaperile sant invecinate, numarul lor nu este mai mare ca si 5 si intreaga suprafata a incaperilor nu depaseste 400 mp;
       – incaperile sant invecinate, cu posibilitate de acces usor la acestea, suprafata totala nu depaseste 1 000 m2 si in centrala de semnalizare a incendiilor sau la acceselw la incaperi s-au prevazut avertizori de alarma pentru spatiu afectat de incendiu.
   – fiecare zona trebuie limitata la un singur nivel (etaj) al cladiri cu exceptiile  urmatoare:
       – zonaeste casa scarii, putul liftului sau o structura similara care se intinde pe mai mult de un nivel;
       -suprafata totala a cladiri este mai mica de 300m2.
   -Impartirea cladiri in zone de alarma depinde de nevoile de diferentiere a tipului de alarma. Daca un semnal de alarma se genereaz intotdeauna pentru intreaga cladire, atunci nu este necesara divizarea cladiri in zone de alarma.
    Proiectarea instalatiei trebuie astfel efectuata incat efectele unui defect de cablu sau de conectare sa fie izolat si sa impiedice:
   -initierea unui semnal de incendiu dintr-un spatiu mai mare decat cel corespunzator unei singure zone de detectar;
   -semnalizarea sonora a uni alarme de incendiu intr-un spatiu mai mare decat cal corespunzator unei singure zone de alarmare;
   -detectarea simultana a unui incendiu si semnalizarea  unei alarme de incendiu;
   -actionarea simultana a semnalelor de incendiu ptin ambele metode de initiere,automata si manuala;
   – actionarea tuturor dispozitivelor de alarma sonora din cladire(cel putin undispozitiv trebuie sa fie functional), daca instalatia este folosita pentru a emite semnalizarea sonora de incendiu in cladire.
    Proiectarea instalatiei trebuie astfel efectuata incat efectele a doua defecte de cablu sau de comnectare la un singur circuit sa fie izolate si sa nu impiedice protejarea unei arii desfasurate mai mare de 10 000mp.
    Instalatia trebuie realizataastfel incat o indicatie de defect sa fie data incaz de circuit intrupt sau scurtcircuit pe orice circuit de alimentare pentru detectoare sau declansatoare manuale de avertizare (butoane de avertizare), dispozitive de alarma, oricarui echipament auxiliar careuia trebuie sa-i fie indicata starea de defect.
    Sistemele si instalatiile de semnalizare a incendilor in zone cu percol de explozie, gaze inflamabile, vapori combustibili si praf trebuie realizate cu echipamente corespunzatoare mediului respectiv, asigurandu-se aparate cel putin cu siguranta intrinseca. In zonele cu pericol de explozie se aplica reguli speciale de cablare,potrivit reglementarile specifice.
    Cladirea trebuie impartita in zone de detectare astfel incat locul de origine al alarmei sa poata fi determinat rapid prin indicatiile  date de echipamentul de control si semnalizare la incendiu (centrala de semnalizare). Trebuie asigurate circuite de rezerva pentru identificarea semnalelor de la declansatoarele manuale de alarma (butoane de semnalizare) astfel incat sa fie prevenite smnalele eronate (false)
    Impartirea cladirii pe zona de detectare trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:
   -aria desfasurata a unei singure zone trebuie sa fie mai mica sau egala cu 1500 mp;
   -distanta de cautare (in interiorul unei zone) pentru a avea confrmarea vizuala a incendiului trebuie sa fie mai mica sau egala cu 30 m;
   -intr-o zona de detectare se pot include mai multe incaperi daca:
       -incaperile sant invecinate, numarul lor nu este mai mare ca si 5 si intreaga suprafata a incaperilor nu depaseste 400 mp;
       – incaperile sant invecinate, cu posibilitate de acces usor la acestea, suprafata totala nu depaseste 1 000 m2 si in centrala de semnalizare a incendiilor sau la acceselw la incaperi s-au prevazut avertizori de alarma pentru spatiu afectat de incendiu.
   – fiecare zona trebuie limitata la un singur nivel (etaj) al cladiri cu exceptiile  urmatoare:
       – zonaeste casa scarii, putul liftului sau o structura similara care se intinde pe mai mult de un nivel;
       -suprafata totala a cladiri este mai mica de 300m2.
   -Impartirea cladiri in zone de alarma depinde de nevoile de diferentiere a tipului de alarma. Daca un semnal de alarma se genereaz intotdeauna pentru intreaga cladire, atunci nu este necesara divizarea cladiri in zone de alarma.