Veröffentlicht am Schreiben Sie einen Kommentar

INSTALATII DE SEMNALIZARE A INCENDIILOR, CRITERII DE ECHIPARE A CONSTRUCTIILOR

Advertisements

  Principalele criterii de alegere a instalatiilor de semnalizare a incendilor sant:
    -criterile  de importanta a constructiilor;
    -tipurile de cladiri si constructii;
    -destinatia cladirilor si constructiilor;
    -riscul de incendiu si numarul ocupantilor;
    -tipurile si parametri  de functionare specifici ale echipamentelor, timpii de alarmare-alertare si zonele protejate.
    Echiparea cu instalatii de semnalizare a incendiilor, potrivit scsnsriilor de siguranta la foc elaborate,dupa caz,evaluarii capacitatii de aparare impotriva incendiilor, se asigura la urmatoarelor compartimente a incendiu, constructii si incaperi:
    -toate categoriile de constructii (compartmente de incendiu, incaperi) prevzute, conform reglementarilor specifice, cu instalatii automate de stingere cu apa, tip drencer sau pulvirizatoare, cu ceata de apa si substante speciale, in conditile in care actionarea acestora se face prin astfel de instalatii;

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
     crossorigin="anonymous"></script>

<script async custom-element="amp-auto-ads"
        src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-auto-ads-0.1.js">
</script>


  Constructii civile(publice) avand destinatia:
    -constructiile ichise de importanta exceptionala si deosebita A,B),incadrate conform legislatiei specifice, neechipate ccu instalatii automate de stingere a incendiilor, precum si cele echipate la care este necesara semnalzarea incendiilor inainte de intrarea in functiune a instalatiilor automate de stingere;
    -constructii administrative si financiar-bancre cu peste 600 de persoane;
    -constructiide turism cu mai mult de 3 nivele sau care adapostesc peste 150 de persoane;
    -constructii de cultura si invatamant cu mai mult de 4 nivele sau care adapostesc peste 600 de persoane;
    -constructii de sanatate care adapostesc peste 100 de persoane(avand paturi de spitalizare stationare
    -constructiicomerciale si de sport, cu peste 1500 de persosne;
    -constructii de cult cu peste 600 de persoane;
    -cladiri inalte si foarte inalte, cu exceptia locuintelor:
    -cladiri cu sali aglomerate.
  Constructii de productie si depozitare (inclusivincaperi sau spatii de productie si depozitare amplasate in alte cladiri) din categoriile A,B sau C cu pericol de incendiu, cu aria desfasurata mai mare de 600 m2, precum si depozite cu stive inalte (peste 4 m inaltime).
    Tipurile de echipamente utilizate si ai instalatiilor de semnalizare a incendiilor sant:
  Tip 1 Instalatii de senalizare a incendiilor pentru uz genral in cladiri trebuie sa fie prevazute cu elemente  standard SR EN 54 sau compatibile cu EN 54:
    -echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare);
    -echipamente de alimentare cu energie electrica;
    -detectoare;
    -declansatoare manuale (butoanele de semnalizare);
    -dispozitive de alarma;
    -elemente anexe (izolatoare, module de intrare -iesire, etc).
  Tip 2  Instlatii de semnalizare a incendiilor pentru aplicatii specifice sant instalatii pentru care nu exista standarde europene. Ele nu sant pentru protejarea intregi cladiri, ci pentru situatii punctuale, cum ar fi:
    -zone de prelurare electonica a datelor, echipamente si alte riscuri electrice;
    -depzite cu stive inalte;
    -zone de pericol (chimic, biologic, nuclear de exemplu)
    -riscuri provenite din interiorul sau exteriorul cladirii.
    Timpi de alarmare/alertare de tipul 1 trebuie sa fie 10 secunde pentru alarmare si de la 10 secunde  pana la maxim 10 min pentru alertare, din momentul intrari  in alarma a unui detector sau actionari unui declansator manual.
    Tipuri de acoperire a zonelor de detectare la incendiu:
    -acoperire totala prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale;
    -acoperire partiala prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale;
    -acoperire cai comune de evacuare prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale;
    -acoperire locala prin detectoare de incendiu si declansatoare manuale;
    -acoperirea unui echipament prin detectoare de incendiu;
    -acoperirea prin declansatoare manuale.