Get code Codtest to get 100 OFF

Cart Empty

APPLY
Grand Total
lei0.00
0

MIRCEA NETOIU, ANRE VIA+VIB

  Capetele terminale si mansoanele de legatura (innadire) ale cablurilor de energie trebuie sa asigure protectia cablurilor impotriva patrunderi umezeli si a altor substante cu actiune agresiva din mediul inconjurator. Capetele terminale si mansoanele de legatura ale cablurilor trebuie sa reziste la tensiunile de incercare ale cablurlor.         Capetele terminale de extrior ale cablurlor …

Alegerea si verificarea cablurilor pentru instalatiile electrice

Coditiile electrice se refera la:    -nivelul de izolatie;    -alegerea materialului conductoarelor;    -alegerea si verificarea sectiunii conductoarelor;    -alegerea tipului de izolatie;    -criterii de alegere si verificare a invelisurilor metalice ale cablurilor.    Nivelul de izolatie a cablurilor este caracterizat de valorile tensiunilor nominale ale cablurilor (U si Uo) si de valorile ridigitatii dielectrice.  …

Spatii destinate echipamentelor de curenti slabi

Incaperile destinate echipamentelor de curenti slabi trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii:  -sa fie amplasata cat mai aproape de centrul de greutate(centrul cel mai apropiat ca amplasament de majoritatea echipamentelor deservite) al retelei respective, asigurand un grad de securitate corspunzator;  -sa fie situate in spatii usor accesibile;  – sa asigure posibilitatea de transport pe caile de …

Alegrea tarseelor de cabluri a instalatiilor electrice interioare de curenti slabi

  Se va evita instalrea circuitelor si cablurilor Tc in lungul conductelor calde, interzicandu-se instalaarea pe suprafete calde. De asemenea, se vor evita traseele expuse la umezeala.    Pe portiuni reduse ale traseelor apropiate de suprafete calde(minim 40grC) sau la incruciseri cu acestea, distanta minima intre circuitele de curenti slabi trebuie sa fie de 12 …

Instalatii electrice de curenti slabi, concentrarea circuitelor

 Instalatiile electrice interioare de curenti slabi, vor fi prevazute cu puncte de cconcentrare a ciircuitelor (firide sau cutii terminale)   Numarul si  tipul acestora se va stabili potrivit prevederilor de la subcapitolele referitoare la diverse categorii de instalatii.  De exemplu, pentru cladirile de locuit cu P+10 nivele, firidele se vor instala la partea de laa etajul …

Instalatii electrice de curenti slabi, racorduri

 Capacitatea racordurilor telefonice se va dimensiona in functie de potentialul maxim( numarul total de familii si agenti economici ce pooate fi racordat).    Capacitatea racordului va fi 120-130% din potentialul maaxim.    Nisele pentruinsstalatiile telrfonice si dimensiunile tuburilor de protectie pentru racord si circuite interioare vor corespunde potentialului maxim asiguraandu-se pentru fiecare apartament sau garsoniera …

Instalatii electrice voce-date-imagini tip cablare structurata(VDI)

  Cablarea structurata a cladirilor presupune organizarea unei retele comune pentru instalatia interioare telefonica si reteaua de date (voce+date +imagini) pe orizontala(cablare orizontala) si pe verticala cladiri(cablare verticala).    Pe traseele sistemului de cablare structurata pentru instalatia comuna de voce+date+imagini se va evita paralelismul cu traseele electrice pe o distanta mai mare de 1 m, …

Surse de alimentare cu energie electrica a instalatilor electrice interioare de curenti slabi

   Pentru alimentarea cu energie electrica a centralelor telefonice se va prevedea inincaperea destinata echipamentului o coloana proprie racordata la tabloul general de distributie a cladirii.    Pentru centrale electrice destinate obiectivelor deosebit de importante se va prevededea posibilitatea alimentari de rezerva in cadrul schemei de alimentare cu energie electrica in caz de avarie a …

Instalatii de semnalizare a incendiilor si antiefractie, terminologie specifica

 Circuit de detectare – cal de transmisie care leaga punctele de detectare si/sau semnalizare la echipamentul de control si semnalizare(centrala de simnalizare).    Alarma – semnal acustic si/sau opticinitiat de un om sau de un dispozitiv de initiere(detector, declansator manual de alarma etc) prin care persoanele din incinta sant anuntate despre existenta unui eveniment (incendiu, …

Proiecterea instalatiilor de semnalizare a incendiilor si antiefractie

   Instalatiile de semnalizare a incendiilor si sistemelor de alarme impotriva efractiei se proiecteaza si executa in conformitate cu prvederile normativului I 18, reglementarilor tehnice specifice, functiuni- lor unde se utilizeaza si prevederilor cuprinse in standardele normale.    Documentatia tehnico-economica se elaboreaza pe baza conceptului de protectie la risc (la incendiu si/sau efractie) bazat pe …

Instalatii de semnalizare a incendiilor, echiparea cladirilor

  Echiparea cladirilor cu instalatii de semnalizare a incendiilor se realizeaza in vederea asigurarii sigurantei la foc a utilizatorilor constructiei, pentru prevenirea incendiilor si interventia in timp util in caz de aparitie a acestora, in functie de categoria de importanta a constructiei, tipul constructiei, nivelul riscului la incendiu (categotria de pericol de incendiu), destinatia cladiri. …

Instalatii de semnalizare a incendiilor, dispozitive de conectare la sistem

 Toate dispozitivele conectate la sistem trebuie sa fie evalute si testate pentru compatibilitatea utilizarii in instalatii. La proiectarea instalaatiei si stabilirea perametrilor de intrare/iesire trebuie respectate cerintele specificate in documentatia producatorului, furnizata impreuna cu echipamentele.    Proiectarea instalatiei trebuie astfel efectuata incat efectele unui defect de cablu sau de conectare sa fie izolat si sa …