Get code Codtest to get 100 OFF

Cart Empty

APPLY
Grand Total
lei0.00
0

SUBIECTE EXAMEN ANRE RASPUNSURI, ELECTRICIAN AUTORIZAT, LEGISLATIE GRADELE III SI IV 2015 (27)

Advertisements

        INREBARE                 VARIANTA A             VARIANTA B          VARIANTA C
                                                                                                                                                  
281.Lucrarile de intarire    operatorul de retea   titularul ATR pentru un   titularul ATR pentru un
necesare in vederea eva-   suporta integral cos   loc de producere sau un    loc de consum contribuie
cuarii in retea a puteri       turile de realizare     loc de consum si de pro-   la suportarea costurilor de
aprobate utilizatorilor se   a acestor lucrari     ducere contribuie la supor   realizare a acestor lucrari
realizeaza de catre opera                             tarea costurilor de realizare   cu o cota inclusa in tariful
torul de retea si                                         a acestor lucrari, cu o cota       de racordare
                                                            inclusa in tariful de racordare
                                                                                                                                                  
282.Lucrarile de intarire   pe cheltuiala aces-  titularul ATR pentru un   titularul ATR pentru un loc
 necesare pentru racorda   tuia, in conformi-   loc de producere sau un   de consum contribuie la su-
rea unui loc de consum,   tate cu prevederile  loc de consum si de pro-  portarea costurilor de realiza-
se realizeaza de catre ope  legale in vigoare   ducere contribuie la supor  re a acestor lucrari cu o cota
ratorul de retea si                                       tarea costurilor de realizare  inclusa in tariful de racordare
                                                                a acestor lucrari, cu o cota
                                                            inclusa in tariful de racordare


                           

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
   crossorigin="anonymous"></script>

                                                                                                                      
283.Instalatia de racordare  ramane in patrimoniul  ramane in patrimoniul   poate fi folosita ulterior
realizata, conform contrac      utilizatorului            operatorului de retea      pentru racordarea altor
tului de racordare, pentru                                                                           utilizatori, in conditii
un utilizator                                                                                                   reglementate
                                                                                                                                                  
284.Pentru utilizatori    in termen de maximum   in termen de maximum   in termen de maximum 10
casnici, punerea su te   10 zile calendaristice de   10 zile calendaristice de   zile calendaristice de la
nsiune a instalatiilor    la data incheieri contrac   la data depunerii de uti-  data receptiei instalatiei de
de utilizare trebuie       tului pentru furnizarea    lizator, la operatorul de  racordare de catre operato-
facuta:                        energiei electrice              retea, a dosarului insta   rul de retea
                                                                         latiei de utilizare
                                                                                                                                                  
285.Punctul de delimitare  cu respectarea conditiei  cu respectarea conditiei   conform optiunii
in cazul racordari unei zo-  ca tensiunea punctului   ca tensiunea punctului    dezvoltatorului
ne industriale, comerciale   de delimitare sa fie     de delimitare sa fie egala
sau de servvicii comune la  egala cu tensiunea      cu tensiunea punctului
reteaua electrica de distri-   instalatiei de utilizare   de racordare
butie se stabileste:
                                                                                                                                                 
286.Instalatia de racordare  realizata intre punctul   din aval de punctul    din amonte de punctul
este instalatia electrica       de racordare la reteaua   de delimitare             de racordare
este                               electrica de interes public
                                    si punctul de delimitare
                                                                                                                                                  
287.Lucrarile de realizare  de catre un operator    numai dupa incheierea    inainte de incheierea
 a instalatiei de racordare   economic atestat         cu operatorul de retea      contractului de executie
 se executa:                           ANRE                a contractului de executie
                                                                                                                                                  
288.In situatia racordari de   este obligatoie actuali   operatorul de retea poate  utilizatorul trebuie sa
generatoare la instalatia de    zarea dosarului instala   impune conditia ca utili   solicite emiterea unui
utilizare a unui loc de con-   tiei de utilizare de catre  zatorul sa solicite actua   nou ATR deoarece 
sum existent,fara evacuarea    executantul acesteia    lizarea certificatului de     apare un loc de produ
de energie electrica in reteaua                               racordare, daca operatorul   cere nou, a carei racor
operatorului de retea, indife-                               de retea constata ca este ne   dare la retea trebuie 
rent de regimul de functionare                         cesar sa includa in certificatul  aprobata de catre ope
 al utilizatorului                                            de racordare conditii suplimen   torul de retea
                                                                  tare legate de racordarea genera
                                                                    toarelor
                                                                                                                                                
289.Cererile de racordare pentru   operatorului de distri   operatorului de    altui operator de distri-
locuri de producere cu puteri        butie concesionar din   transport si de     butie care detine in apro
instalate de pana la 50 MW inclu   zona respectiva          sistem                pierea locului de producere
si cele pentru locuri de consum                                                          sau de consum o retea electrica
cu puteri maxime simultan absor                                                         de distributie
bite de pana la 50 MW inclusiv,
se adreseaza de catre solicitanti:        
                                                                                                                                                 
290.Avizul tehnic de racor   operatorul de retea la care  operatorul de retea  operatorul de retea care a
dare se emite de catre:         a fost depusa cererea de    la reteaua caruia se  elaborat studiu de solutie
                                   racordare, chiar optiunea scri  racordeaza instalati  chiar dac optiunea este
                                   sa a utilizatorului este pentru   ile utilizatorului      pentru o varianta de solu-
                                  o varianta de solutie de racor-  conform solutiei de  tie de racordare la reteaua
                                dare la reteaua electrica detinuta  racordare stabilite  electrica detinuta de un alt
                                de un alt operator de retea         prin fisa de solutie   operator de retea
                                                                                                                                                                                      

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Ausblenden

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare