Get code Codtest to get 100 OFF

Cart Empty

APPLY
Grand Total
lei0.00
0

Stabilirea soluției de racordare la reteaua de energie electrică

Advertisements

  Solutia de racordare se stabbileste de operatorul de retea caruia i-a fost adresata cererea de racordare, prin fisa de solutie sau prin studiu de solutie, dupa caz, in conformitate cu prevederile Regulamantului privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat de autoritatea competenta.
    Cheltuielile legate de eleborarea fisei de solutie, care include si avizarea/aprobarea acesteia, sunt cuprinse in tariful de emitere a avizului tehnic de racordare.
    Este interzis operatorului dr retea sa perceapa suplimentar si distinct sume banesti aferente avizari/aprobarii fisei sau studiului de solutie.
    Studiul de solutie se elaboreaza pe baza unui contract incheiat intre operatorul de retea si utilizator.
    Operatorul de retea transmite utilizatorului propunerea de contract pentru eleborarea studiului de solutie semnata, in termen de maxim 10 zile calendaristice de la data inregistrarii documentatiei completa, in cazul in care solutia de racordare se stabileste, conform regulamentului, pe baza unui studiu de solutie.
    Studiul de solutie se plateste de solicitant, costurile pentru realizarea acestuia stabilindu-se de operatorul de retea pe baza de deviz, cu respectarea principiilor liberei concurente. In cazul in care, ulteior incheierii contractului pentru elaborarea studiului de solutie, cheltuielile cu eleborarea acestuia
sunt mai mici decat cele prevazute in contract, diferenta rezultata se restituie utilizatorului de catre operatorul de retea.
    Operatorul de retea are obligatia sa transmita utilizatorului studiu de solutie avizat conform reglementarilor, in maxim de maxim 3 luni in cazul racordarii la o retea de medie sau joasa tensiune,
termen stabilit de la data incheieri contractului pentru elaborarea studiului de solutie, cu conditia achitarii de catre utilizator a cheltuielilor legate de elaborarea studiului de solutie, care includ si avizarea acestuia.
    In situatia in care prin studiul de solutie sau stabilit mai multe solutii, utilizatorul trebuie sa opteze
pentru una din aceste solutii si sa isi exprime optiunea in scris intr-un interval de maximum doua luni de la comunicarea de catre operatorul de retea a studiului de solutie avizat conform reglementarilor in vigoare.
    In cazul nerespectarii termenului prevazut, se considera ca solutiile de racordare prevazute in studiul de solutie si-au incetat valabilitatea, iar cererea de racordare se claseaza.
    Ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, o solutie de racordare este valabila numai daca este inscrisa in avizul tehnic de racordare.
    Daca optiunea scrisa a utilizatorului este pentru o varianta de solutie de racordare la reteaua electrica detinuta de unalt operator de retea decat cel cruia i-a fost adresata cererea de racordare la reteauaelectrica detinuta de un alt operator de retea decat cel caruia ia fost adresata cererea de racordare, acesta din urma:
    a) transmite catre operatorul de retea la reteaua caruia se racordeaza instalatiile utilizatorului si care urmeaza sa emita avizul tehnic de racordare/cererea de racordare, documentatia completa depusa de utilizator si studiul de solutie insotit de optiunea utilizatorului privind solutia de racordare;
    b) restituie utilizatorului 50% din baloarea tarifului de emitere a avizului tehnic de racordare, in situatia in care acesta i-a fost achitat.
    Utilizatorul achita operatorului de retea care emite avizul tehnic de racordare tariful de emitere sabilit conform prevederilor Metodologiei privin stabilirea tarifelor de emitere si actualizare a avizelor tehnice de racordare, certificatelor de racordare si avizelor de amplasament, aprobate de autoritatea competenta.
    Termenul maxim pentru transmiterea cereride racordare si  documentatiei complete depuse de de utilizator, este de 10 zile calendaristice, calculat de la data comunicari in scris de catre uilizator a optunii privind solutia de racordare.

 Operatorul de retea are obligatia de colabora cu utilizatorul pentru stabilirea solutiei de racordare la reteaua electrica cea mai avantajoasa pentru utilizator din punct de vedere tehnic si economic, tinand seama de:
    a) interesele justificate ale utilizatorului care solicita racordarea;
    b) cerintele tehnice privind utilizarea, functionarea si siguranta retelei electrice;
    c) necesitatea mentinerii calitatii serviciului de transport sau de distributie prestat pentru utilizatorii din zona.
    Un utilizator nu poate fi racordat la o anumita tensiune nominala sau intrun anumit punct al retelei, considerate de utilizator a fi crle mai avantajoase din punct de vedere economic, daca acest lucru afecteaza siguranta sistemului electroenergetic national prin nerespectarea normelor tehnice sau standardelor de performanta privind calitatea serviciului de transport/disteibutie a energiei electrice.
    Racordarea la reteaua electrica de distributie a unui loc de producere sau a unui loc de consum si de producere nu trebuie sa conduca, prin puterea evacuata, la cresterea pierderilor de energie in reteaua electricafata de nivelul anterior cu mai mult decat un procent stabilit in mod justificat  de operatorul de retea si care va fi prevazut in procedurile proprii de racordare a utilizatorilor elaborate de operatorul de retea.
    In situatia in care una sau mai multe solutii stabilite in studiul de solutie prevad lucrari de intarire a retelei electrice, in studiul de solutie se analizeaza si se prezinta, pentru fiecare asemenea solutie in parte, valoarea putri maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire.
    Pentru racordarea prin linie electrica directa a unui loc de consum al unui utilizator, este necesar acordul operatorului de distribuie concesionar de zona geografica in care este amplasat locul de consum respectiv.
    Obligatia de a solicita acordul revine utilizatorului care solicita racordarea.
    Corelativ obligatiei prevazute mai sus, utilizatorul are dreptul de a obtine acordul operatorului de distributie concesionar.
    Operatorul de distributie concesionar din zona geografica in care este amplasat locul de consum respectiv poate refuza acordul solicitat, numai in cazul in care acesta prezinta utilizatorului o solutie de racordare la reteaua de interes public printr-o instalatie diferita de o linie directa, in conditii tehnice si economice echivalente sau mai avantajoase pentru utilizator din punct de vedere a costurilor racordarii.
    Colaborarea intre factorii implicatii in racordarea prin linie directa, conform prezentului articol, se realizeaza in conformitate cu reglementarile aprobate de autoritatea competenta.
    Operatorii de distributie si operatorul de transport si de sistem colaboreaza pentru avizarea studiului de solutie si pentru stabilirea celei mai avantajoase solutii de racordare, respectiv pentru emiterea avizului tehnic de racordare:
    a) in cazul in care studiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere cu puterea totala mai mare de10 MW prevede cel putin o varianta pentru racordaea la reteaua electrica  de distributie;
    b) in cazul locurilor de consum care se racordeaza la reteaua electrica de distributie cu tensiunea de 110 kV;
    c) in cazul in care studiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere sau de consum prevede cel putin o varianta pentru racodarea la barele de medie tensiune sau 110 kV ale statiilor de transformare ale operatorului de transport si de sistem;
    d) in cazul in carestudiul de solutie pentru racordarea unui loc de producere sau de consum prevede mai multe variante, dintre care cel putin una la reteaua electrica de transport si cel putin una la reteaua electrica de distributie.
    Colaborarea dintre operatori de distributie si operatorul de transport si sistem, se realizeaza in conformitate cu reglementarile in vigoare. Numarul si localizarea punctelor de delimitare intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se stabilesc de comun acord de  catre operatorul de retea si utilizator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
    Punctul de delimitare se stabileste la limita de proprietate, astfel incat retelele electrice amplasate pe domeniul public sa fie detinute, de regula, de catre operatorul de retea si sa se evite amplasarea instalatiilor operatorului de retea pe proprietatea utilizatorului, conform prevederilor legale.
    Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitae se poate stabili in amonte de limita de proprietate in situatia in care, dupa expirarea valabilitati avizului tehnic de racordare, instalatia prin care se realizeaza alimentarea locului de consum temporar se dezafecteaza.

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-3772733133049603"
   crossorigin="anonymous"></script>


    In cazul in care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice si economice, delimitarea instalatiei se face pe proprietatea acestuia, utilizatorul are obligatia sa permita exercitarea cu titlu gratuit de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute pentru exploatarea instalatiei de racordare in folosul utilizatorului. Acasta obligatie se include in contractul de distributie/transport incheiat de utilizator cu operatorul  de retea sau, in situatia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu inchieie direct un asemenea contract, se include in contractul de furnizare a energiei electrice incheiat de utilizator.
    Succesori legali ai operatorului de retea beneficiaza de drepturile rezultate in conditiile aliniatului de mai sus in favoarea opertorului de retea, pe durata de existenta a instalatiilor respective.
    In cazul in care, la cererea utilizatorului, punctul de delimitare se stabileste in amonte de linia de proprietate, reteaua electrica detinuta de utilizator va fi amplasata pe proprietate publica sao a tertilor si prin urmare utilizatorul este obligat:
    a) sa obtina in prealabil de la proprietari terenurilor dreptul de uz si de servitute asupra proprietatilor acestora, pentru executarea lucrarilor necesare realizarea retelei electrice, pentru asigurarea functionari normale a acesteia, precum si pentru realizrea reviziilor, reparatiilor si interventiilor necesare;
    b) sa asigure operarea si mentenanta instalatiilor electrice proprii in conformitate cu normele in vigoare, cu personal propriu calificat si autorizat sau prin operatori economici atastati conform lagii,
fiind direct raspunzator, in conditiile legii, de producerea unor incidente sau accidente si de urmarile acestora.
    In situatia racordarii de noi utilizatori la instalatia de racordare realizata pentru un prim utilizator, acesta primeste o compenssatie baneasca din partea urmatorilor utilizatori racordati in primii 5 ani de la punerea in functiune a instalatiei de racordare. Valoarea acestei compensatii se stabileste de operatorul de retea, in baza metodologiei aprobate de autoritatea competenta.
    Elementul fizic la care se stabileste punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane si altele) trebuie sa permita realizarea separari instalatiilor care apartin operatorului de retea de cele ale utilizatorului.
    amodul de stabilire a punctelor de delimitare si alte aspecte privind racordarea la reteaua electrica a locuintelor individuale, ansamblurilor de locuinte nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune si a locurilor de producere care se racordeaza la retele electrice cu tensiunea mai mare sau egala 110 kV.
    Schimbarea punctului de delimitare se poate face prin transmiterea dreptului de proprietate asupra capacitatii energetice, in conditiile prevazute de lege si de reglementarile in vigoare.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden .

This is an example of a sitewide notice - you can change or remove this text in the Customizer under "Store Notice" Ausblenden

Shopping cart
There are no products in the cart!
Continue shopping
0
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare